Colouring & Highlights

Root Colour
Short: 20 OMR
Medium: 25 OMR
Long: 30 OMR
Very long: 35 OMR

Full Colour
Short: 38 OMR
Medium: 40 OMR
Long: 45 OMR
Very Long: 50 OMR

Cap Highlights
All: 35 OMR

Highlights half head (foils)
Short: 35 OMR
Medium: 40 OMR
Long: 45 OMR
Very Long: 50 OMR

Highlights full head
Short Price: 40 OMR
Medium Price: 47 OMR
Long Price: 57 OMR
Very Long: 67 OMR

Individual Foil Highlights (Bleach)
All: 3 OMR (Each)

Individual Foil (crazy colour)
All: 5 OMR (Each)

Ombre/Balayage
Short: 40 OMR
Medium: 47 OMR
Long: 57 OMR
Very Long: 67 OMR

Ombre/Balayage + Base Colour
Short: 47 OMR
Medium: 57 OMR
Long: 67 OMR
Very Long: 77 OMR

Toner
Short Price: 7 OMR
Medium Price: 12 OMR
Long: 17 OMR
Very Long: 22 OMR

T Section
Short: 20 OMR
Medium: 25 OMR
Long: 30 OMR
Very Long: 35 OMR

Colour Correction
25 OMR per hour